Complimenten tijdens bouwplaatscontrole | Gevelconcept
Favicon | Gevelconcept

Complimenten tijdens bouwplaatscontrole

Luchtdichting | Gevelconcept

Het leveren van kwalitatief goed werk is een vereiste om succesvol te kunnen zijn binnen de bouwbranche, maar ben je hiermee als organisatie onderscheidend? Wij vinden van wel!

TOENEMENDE EISEN EPC
Bij ieder nieuwbouwproject wordt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vastgelegd in een EPC berekening. Dit is sinds 1995 verplicht bij het indienen van een bouwaanvraag. De eisen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Waar in 2000 bij de nieuwbouw van woningen een norm van 1,0 gehanteerd werd, ligt dit sinds 2015 op 0,4. Doordat de EPC-norm is verlaagd naar 0,4, gaat luchtdicht bouwen een steeds belangrijkere rol spelen in het behalen van deze eisen. Daarnaast wordt tijdens de oplevering van nieuwbouw ook strenger gecontroleerd of gebouwen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

GEBOUWDOSSIER OPBOUWEN
Door vóór, tijdens en na de oplevering controles uit te voeren, helpen wij onze klanten bij het opbouwen van een gebouwdossier. Zo kan worden aangetoond dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Het opbouwen van dit dossier gebeurt aan de hand van een stappenplan:

1. We beoordelen de tekeningen & details. Eventuele opmerkingen bespreken we met de aannemer en waar nodig wordt dit vastgelegd in het dossier.

2. We doen een controle op de uitgevoerde/nog uit te voeren werkzaamheden. Opmerkingen en verbeterpunten worden vastgelegd in dossier, voorzien van foto’s en besproken met een bouwplaatsmedewerker.

3. We doen een luchtdichtheidsmeting na oplevering van de woning. De resultaten met bijbehorend beeldmateriaal worden vastgelegd in het dossier.

BOUWPLAATSCONTROLE BENNEBROEK
In opdracht van Tervoort Egmond realiseren wij in Bennebroek complete gevels voor 10 woningen (Parkduin). Tijdens dit project is een bouwplaatscontrole uitgevoerd door Willem Koppen van ‘Koppen Vastgoed‘. Hieronder leest u enkele resultaten uit het rapport.

Bouw | Gevelconcept

Steigerverankering aan binnenblad
Let erop dat openingen in het isolatiemateriaal, ten gevolge van tijdelijke verankering van de steiger tegen het binnenspouwblad, na demontage van de steiger worden opgevuld met hetzelfde isolatiemateriaal of flexibel purschuim. Indien dit niet gebeurt kunnen afwijkingen in de thermische schil gecreëerd worden groter dan 25% ten opzichte van de directe omgeving.

Bouw | Gevelconcept

Niet-houten onderdorpel op houten kozijn, neut en onderling
De aansluiting van de niet-houten onderdorpel op het houten kozijn ter plaatse van de neut en onderling bij de onderdorpel correct is voorzien van luchtdichting en waterkering.

Verwerken van PIR-isolatie
Steekproefsgewijs is geconstateerd dat de hardschuim isolatieplaten onderling, alsmede tegen aangrenzende constructieonderdelen, strak en sluitend zijn verwerkt. Hierbij zijn de platen conform voorschriften ‘halfsteensverband’ verwerkt. In een enkel geval is de ruimte tussen de isolatie en het binnenblad niet “vol en zat” van purschuim voorzien (afbeelding 3). Openingen groter dan 5mm zijn nog niet overal consequent dichtgezet (afbeelding 4). Dit is op de bouwlocatie besproken en de benodigde werkzaamheden zijn gelijk uitgevoerd.