Gevelconcept in Stedenbouw met CJ-dreven te Utrecht! | Gevelconcept
Favicon | Gevelconcept

Gevelconcept staat in stedenbouw met CJ-dreven in Utrecht!

Stedenbouw Utrecht bij Gevelconcept

GROOT ONDERHOUD OP CHAMPIONS LEAGUE-NIVEAU

De Cleopatradreef en Jeanne d’Arcdreef in Utrecht Overvecht, kortweg de CJ-dreven, gaan er op vele fronten flink op vooruit. Het groot onderhoud aan de 362 woningen heeft veel impact op de bewoners, maar zij krijgen daar ook veel voor terug: een hoogwaardige, comfortabele en duurzame woning om trots op te zijn.

Stedenbouw Utrecht bij Gevelconcept

De CJ-dreven zijn onderdeel van een ambitieus plan van Mitros. Aan in totaal 1.800 woningen in meerdere 10-hoogflats voert de woningcorporatie in 5 fasen groot onderhoud uit. De in de jaren ’60 gebouwde Intervam-flats worden energetisch opgewaardeerd naar minstens energielabel A. Ook krijgen de woningen een moderne uitstraling en een vernieuwde badkamer, keuken en toilet. De uitvoering van het volledige plan is in handen van Hemubo, die in 2017 als bouwteampartner werd geselecteerd. Hemubo werkt hierin samen met Kleinschalige Culturele Productie (KCP), DOOR architecten en Over Morgen onder de naam SCoop.

VERBETERSLAGEN
“Als bouwteam streven we naar een efficiënt bouwproces en een zo hoog mogelijke kwaliteit”, zegt bedrijfsleider Michel Visser van Hemubo. “Daarbij maken we effectief gebruik van de omvang van het project. In elke fase doen we verbeterpunten op, die we in de volgende fase direct toepassen.” De ACA-flats aan de Atlasdreef, Centaurusdreef en Apollodreef vormden de eerste fase. Welke verbeterpunten nam het bouwteam mee naar de tweede fase, de CJ-dreven? Visser: “De kunststof puien worden vervangen door HSB-elementen. We verbeterden de formatie van de elementen, zodat we een betere luchtdichtheid en montagesnelheid realiseren. Ook nemen we een groot deel van het dagelijks onderhoud mee in de bouwstroom.”

DUURZAAM EN ESTHETISCH
“Naast de HSB-elementen en de verbetering van de badkamers, keukens en toiletten maken we de woningen asbestveilig”, vervolgt Visser. “Ook maken we alle woningen gasloos. Met het oog op circulariteit hergebruiken we de balkonhekken. Die worden gedemonteerd en weer als nieuw gemaakt.” Om aan de energetische en esthetische ambities te voldoen, pakt Hemubo de buitengevels en daken in met een dikke isolatielaag. De kopgevels worden afgewerkt met steenstrips en op de daken komt nieuwe dakbedekking. De onderzijde van de begane grondvloeren wordt geïsoleerd en brandvertragend gemaakt. Visser: “We frissen het gebouw op met compleet vernieuwde entrees, nieuwe liften en schilderwerk in de trappenhuizen. Bovendien creëren we een nieuwe ontsluiting aan de achterzijde. Het park dat aan die zijde grenst, zal daardoor meer gebruikt worden. Dat is goed voor de sociale cohesie.”

‘We maken effectief gebruik van de omvang van het project’

OVERLAST MINIMALISEREN
Hemubo pakt de werkzaamheden per portiek aan, wat neerkomt op 20 tot 30 woningen per keer. De bewoners gaan gedurende de hele onderhoudsperiode, in totaal 8 weken, uit hun woning. Visser: “Indien bewoners dat willen, zoeken wij een geschikte logeerwoning voor hen. Daarbij letten we op de grootte en het soort woning dat ze nu hebben, maar ook op de nabijheid van bijvoorbeeld school of huisarts. We gaan vrij ver, maar aan de andere kant: zo’n onderhoudstraject heeft een enorme impact op bewoners. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren en de bewoners zoveel mogelijk mee te nemen in dat hele traject. Communicatie is daarin heel belangrijk.”

Stedenbouw Utrecht bij Gevelconcept

OP DREEF
Gestart in februari, is meer dan de helft van de woningen al opgeleverd. “We zijn flink op dreef”, lacht Visser. Hij is trots: “Met elkaar realiseren we iets heel moois in heel korte tijd. We spelen hier geen amateurvoetbal, dit is Champions Leagueniveau.” Hemubo verwacht de CJ-dreven in 2021 op te leveren. De 3e fase, de THEMA-dreven (Tigrisdreef, Haifadreef, St. Eustatiusdreef en St. Maartendreef), start direct daarna.

STRAKKE GEVELS, STRAKKE PLANNING
Met compleet vernieuwde gevels krijgen de 362 woningen van de Cleopatradreef en Jeanne d’Arcdreef (CJ-dreven) in Utrecht een moderne, frisse uitstraling. Veerhuis Bouwsystemen draagt hieraan bij met een efficiënt gevelsysteem. Samen met partnerbedrijven MM Staal en Steel Framing Holland is Veerhuis tevens verantwoordelijk voor de dakranden, balkonhekken, entreeportalen en diverse staalframes.

De CJ-dreven vormen de tweede van vijf fasen in een grootschalig verbeteronderhoudsplan van woningcorporatie Mitros. Als ketenpartner van aannemer Hemubo is Veerhuis hier vanaf het begin bij betrokken. “In de eerste fase, de ACA-dreven, verzorgden we al het gevelwerk behalve de HSBelementen”, zegt mede-eigenaar Niels Melman van Veerhuis. “De verbeterpunten uit die fase passen we nu toe op de CJ-dreven.”

BUITENGEVELISOLATIE EN STEENSTRIPS
Melman vervolgt: “In nauwe samenwerking met Hemubo en Schipper Kozijnen hebben we bijvoorbeeld de gevelafwerking verder geoptimaliseerd. De scheefstand van de gevels vormde hierbij een uitdaging. Die vangen we nu op door alles digitaal in te meten en uit te zetten.” Veerhuis brengt op de kopgevels een snel te monteren buitengevelisolatiesysteem aan. Dit systeem bestaat uit een EPS isolatielaag, een mortelweefsellaag en een afwerking van Sto steenstrips. De zijgevels worden door Schipper Kozijnen voorzien van kant-en-klare gevelelementen.

‘De scheefstand van de gevels vormde een uitdaging’

HEKWERKEN WEER ALS NIEUW
Naast het gevelsysteem produceert Veerhuis de staalconstructies voor de verhoogde dakranden en de staalframes voor de borstweringen. De balkonhekken, die worden hergebruikt, maakt MM Staal weer als nieuw. Melman: “We demonteren ‘De scheefstand van de gevels de hekwerken, om ze vervolgens te richten, herstellen, ontkalken, poedercoaten en verzinken. We voorzien ze tevens van aluminium beplatingen, die als privacyschermen fungeren en tegelijkertijd bijdragen aan een rustig, eenduidig gevelbeeld. Tot slot monteren we de hekwerken weer.”

Stedenbouw Utrecht bij Gevelconcept

LEAN
In februari dit jaar startte Veerhuis met de werkzaamheden op de CJ-dreven. De planning is LEAN,en dus strak. Melman geeft een voorbeeld: “De productietijd van de balkonhekken is 4,5 weken. In de planning zijn daar 5 weken voor opgenomen. Gaat er bijvoorbeeld bij het verzinken iets niet volgens plan, dan hebben we weinig marge om bij te sturen. Eén van de verbeterpunten die we hebben meegenomen vanuit de ACA-flats, is dat we dergelijke knelpunten snel signaleren en daar adequaat op reageren. De daily stands vanuit Hemubo lenen zich hier bij uitstek voor.”

SOEPELE SAMENWERKING
Een ander verbeterpunt is dat alle partijen met dezelfde tekeningen en maatvoering werken, die zijn gebaseerd op 3D inmeetgegevens. Zeker voor de gevels, waar elementen van verschillende partijen op elkaar moeten aansluiten, biedt dit voordelen. “Verder is het gewoon belangrijk dat je doet wat je afspreekt”, zegt Melman. “Dat gaat hier goed. De samenwerking met Hemubo en de andere partijen verloopt soepel en zal, met nog 3 fasen te gaan, alleen maar beter worden.”

HOOGWAARDIGE EN PREFAB GEVELELEMENTEN VOOR CJ-DREVEN
Kort na de start van de ACA-flats is Schipper Kozijnen aangesloten bij het overleg met Hemubo, voor het vervolg op de CJ-dreven. De duurzame en efficiënte geveloplossing die voor de ACA-flats is uitgedacht, wilde het projectteam verbeteren en naar een nog hoger niveau tillen.

“Bij de ACA flats kwamen we er al snel achter dat we gezamenlijk een unieke prestatie leverden, maar dat er ook ruimte voor verbetering was. Naast de aanpassingen in het toenmalige ontwerp gingen we graag de uitdaging aan met Mitros, DOOR Architecten en Hemubo om onszelf in de volgende fase weer te overtreffen”, zegt Jappe Dekker van Schipper Kozijnen.

VERBETERINGEN VERTALEN NAAR EEN AANGEPAST ONTWERP
Op basis van de esthetische wensen van de opdrachtgever en architect werkte het bouwteam een nieuw gevelontwerp uit, met als doel een verbeterd ‘chassis’. Belangrijke verbeteringen die het team hierbij heeft doorgevoerd, zijn een nog betere luchtdichting en meer stelruimte voor de uitvoering. “Vanuit de architect kwam het verzoek om in dit ontwerp nog meer de nadruk te leggen op het bestaande grid. Dit hebben we benadrukt in het aluminium zetwerk, welke tijdens de uitvoering op de gevelelementen bevestigd wordt. We moesten hierdoor nog meer de nadruk leggen op de stelruimte, om de maattoleranties van de bestaande gevel op te vangen.”

Stedenbouw Utrecht bij Gevelconcept

KOZIJNEN IN EEN SPECIALE PROJECTKLEUR
“De realisatie van de gevelelementen worden voor deze fase ook weer door onze partner Gevelconcept uitgevoerd”, vervolgt Dekker. “Voor de kleurafwerking van de kozijnen kozen we voor mat satijn met een krachtige kleurlaag en een natuurlijke tint. Een unieke kleur specifiek voor dit project samengesteld door proCoverTec.”

DOORLOOPSNELHEID
In februari 2019 startte Schipper Kozijnen met de montage van de eerstegevelelementen. Dekker: “Om de bewoners zo kort mogelijk tot last te zijn, werken we met kant-en-klare gevelelementen. Direct na het demonteren van de bestaande kunststof kozijnen hijsen we deze prefab elementen in de gevel. Vervolgens worden de bestaande kunststof kozijnen die we eruit halen 100% gerecycled en als grondstof gebruikt voor nieuwe kunststof profielen. Na het plaatsen van de elementen wordt als laatste stap het zetwerk gemonteerd. Door de aanpassingen die gedaan zijn oogt het geheel nog strakker, met een prachtig eindresultaat tot gevolg.”

Bron: Stedenbouw.nl | Geschreven door: Patricia van der Beek