Privacyverklaring - Gevelconcept
Favicon | Gevelconcept

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Gevelconcept B.V. aan. Het wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Gevelconcept B.V. is statutair gevestigd te Leijerpolderweg 2 (1735 JB) te ‘t `Veld. Gevelconcept B.V. is per e-mail te bereiken via info@gevelconcept.nl en telefonisch via 085-2106030.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Gevelconcept B.V. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Gevelconcept B.V. aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Gevelconcept B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoongegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met je op te kunnen nemen. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn je naam en e-mailadres. Zonder de persoonsgegevens die gevraagd worden op het contactformulier kan Gevelconcept B.V. geen contact met je opnemen en kan er geen overeenkomst worden uitgevoerd.

De verwerking van persoonsgegevens door Gevelconcept B.V. vindt plaats op de volgende wettelijke rechtsgrond. Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar bij het aangaan van een overeenkomst verwerken wij jouw persoonsgegevens in ons boekhoudprogramma.

Indien je wenst om geen persoonsgegevens aan Gevelconcept B.V. te verstrekken, is Gevelconcept B.V. niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Gevelconcept B.V. niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventueel nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijk geval bij jezelf.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen:

Onderaan elke nieuwsbrief vind je een uitschrijflink. Wanneer je jezelf uitschrijft worden je persoonsgegevens direct verwijderd uit onze e-maildatabase.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
De gegevens die je invult op een contactformulier op onze website worden door Gevelconcept B.V. alleen gebruikt voor het doel waarvoor je het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze producten, het aanvragen van een offerte of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die je zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, e-mailadres, organisatie, telefoon en de tekst die je ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.De gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van 12 maanden kun je ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Gevelconcept B.V. maakt op haar website gebruik van tracking cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Gevelconcept B.V. bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website je op onze website terecht bent gekomen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gebruikersgegevens worden voor een termijn van 14 maanden opgeslagen.

Facebook pixel

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Wil je meer lezen, bekijk dan de privacyverklaring van Facebook of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Gevelconcept B.V.

Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Gevelconcept B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

Beveiliging

Gevelconcept B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik /of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je jouw persoonsgegevens in wil zien, wil rectificeren of wissen dan kun je Gevelconcept B.V. een e-mail sturen. Dit kan naar m.dejong@gevelconcept.nl. Gevelconcept B.V. zal jouw persoonsgegevens dan toesturen en voldoen aan het verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.

Privacy Officer/ FG

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien je toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kun je een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Gevelconcept B.V. is: Maarten de Jong (m.dejong@gevelconcept.nl).

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, treft je aan via deze link.