Garanties

Gevelconcept belooft maximale kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen werken we met diverse keurmerken.

Komt keurmerk gevelconcept

Komo keurmerk

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Dankzij dit keurmerk kunt u er blindelings op vertrouwen dat onze producten & processen voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats overbodig.

FSC gevelconcept

FSC-Gecertificeerd

Bij Gevelconcept werken we uitsluitend met hout dat op een verantwoorde manier is geproduceerd. Hout dat volledig traceerbaar is of zelfs het FSC®-keurmerk heeft. Daardoor zijn onze opdrachtgevers zeker van een milieubewuste oplossing. Gevelconcept is FSC-gecertificeerd met COC nummer: SCS-COC-000652-SG (O.v.v. van onze timmerfabriek ‘De Baanakker’).

nbvt gevelconcept

NBvT

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 timmerfabrikanten. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout onder meer door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit voor de leden van de NBvT.

sgt gevelconcept

Stichting Garantie Timmerwerk

Een goed begin is het halve werk. SGT-aangeslotenen, zoals Gevelconcept, hebben jarenlange ervaring in het leveren van kwalitatief hoogwaardige houten gevelelementen, buitendeuren en -ramen en binnenspouwbladen. Hoe meer wij  bij de fabricage en eindmontage van een product betrokken zijn, hoe verder we kunnen gaan in het geven van garantie op de door ons gefabriceerde producten en hoe meer u wordt ontzorgd. Er zijn verschillende SGT-garantievormen, bekijk de verschillen

Daarnaast beschikken wij ook over:

  • Kwaliteitsmanagement: ISO 9001
  • Veiligheid Gezondheid en Milieu: VCA*, VCA**
  • MBO-beroepsopleiding: Erkend leerbedrijf
  • Vakmanschap en Betrouwbaarheid: Keurmerk Bouwgarant, Woningborg
  • Branchepartner: Bouwend Nederland, Meer met MinderPartner

ONZE ANDERE GARANTIES

DUURZAAM BOUWEN

DUURZAAM BOUWEN

Wij willen de aarde op een goede manier achterlaten voor de generaties na ons en nemen hiervoor onze verantwoordelijkheid. Duurzaam bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn ingebed in alle facetten van onze bedrijfsvoering.
ENERGIEZUINIG BOUWEN

ENERGIEZUINIG BOUWEN

De gevels die wij bouwen hebben zeer goede isolerende eigenschappen, zodat elke woning of gebouw energiezuinig wordt opgeleverd. Dit bereiken wij onder andere door luchtdicht te bouwen.
HET LEVEREN VAN KWALITEIT

HET LEVEREN VAN KWALITEIT

Gevelconcept kan de gewenste kwaliteit leveren door te investeren in kennis, kunde en tevredenheid van onze medewerkers, werken volgens bepaalde normen en kwaliteit te testen.