Garanties | Gevelconcept
Favicon | Gevelconcept

Keurmerken en garanties

Garanties

Gevelconcept belooft maximale kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen werken we met diverse keurmerken.

Komo keurmerk | Gevelconcept

Komo Keurmerk

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Dankzij dit keurmerk kunt u er blindelings op vertrouwen dat onze producten & processen voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats overbodig.

Garanties

FSC®-gecertificeerd

Gevelconcept Kozijnen B.V. is FSC® gecertificeerd. Hiermee maken wij het mogelijk voor onze opdrachtgevers om officieel FSC gecertificeerde houten kozijnen bij ons te kopen. Dit kan noodzakelijk zijn, omdat de opdrachtgever een subsidie kan verwerven op zijn duurzame bouwproject of een gunstiger financiering krijgt wanneer het project duurzaam wordt uitgevoerd. Steeds meer opdrachtgevers vinden het sowieso belangrijk om duurzaam om te springen met onze grondstoffen en verlangen hierom FSC gecertificeerde producten. Wij willen graag bij deze opdrachtgevers horen, omdat wij duurzaamheid net zo belangrijk vinden en om die reden bieden wij dit ook aan. Vraag naar onze FSC-gecertificeerde producten

NBvT logo | Gevelconcept

NBvT

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 timmerfabrikanten. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout onder meer door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit voor de leden van de NBvT.

100% hout | Gevelconcept

HOUT100%

Dit keurmerk staat voor de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland. Bent u op zoek naar zekerheid? Kies dan voor partijen die aangesloten zijn bij HOUT100% en zorg dat u voor ieder project het unieke HOUT100% nummer bemachtigt. Dit scheelt in de toekomst veel eigen controles, faalkosten en reparaties. En wat dacht u van een soepele planning? Van ontwerpen tot wonen. Van deuren, ramen en kozijnen tot gevelelementen.
Lees meer over HOUT100%

Daarnaast beschikken wij ook over:

MBO-beroepsopleiding: Erkend leerbedrijf
Vakmanschap en Betrouwbaarheid: Keurmerk Bouwgarant, Woningborg

Onze andere garanties